Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

“START la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”, ID: POCU/82/3/7/105269

Descriere proiect

Aici găsești detalii despre proiectul S.A.N-E și cum poți să beneficiezi și tu de oportunitățile din proiect dacă ai o idee de afaceri

Acasa / Descriere proiect

“START la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”

Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 implementat de Quanta Resurse Umane SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Infoprob SRL.

Perioada de implementare: 16.01.2018 - 15.01.2021.

Regiunea de implementare: Regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui).

Valoarea proiectului

Proiectul are un buget total de 10.388.398,06 lei, din care:

8.653.910,84 lei contribuție Uniunea Europeană

1.527.160,74 lei contribuție națională

207.326,48 lei contribuție proprie

Scopul proiectului

Facilitarea dezvoltării economice regionale prin implementarea de măsuri de încurajare a antreprenoriatului pentru 350 de persoane, prin susținerea înființării a 45 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est și crearea a minimum 100 de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice

1. Dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale în Regiunea Nord-Est prin organizarea unei campanii de informare și a unui program de formare antreprenorială în cele 6 județe ale regiunii pentru minimum 350 de participanți și dezvoltarea a minimum 350 planuri viabile de afaceri

2. Consolidarea abilităților manageriale și competențelor antreprenoriale prin participarea la stagii de practică și oferirea unor servicii de consiliere, mentorat și consultanță pentru un număr de 45 de antreprenori

3. Înființarea a 45 de IMM-uri în mediul urban în domenii non-agricole și sprijinirea dezvoltării lor prin acordarea de microgranturi

4. Creșterea ocupării forței de muncă în Regiunea Nord-Est prin crearea a minimum 100 de noi locuri de muncă

Categorii de beneficiari/participanți la proiect

Pot participa la proiect persoanele care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Persoane adulte cu domiciliul sau reședința în județele Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Neamț și Bacău, din mediul rural sau urban
 • Au statut de angajat, șomer, persoană inactivă
 • Persoane care nu fac parte din categoria NEETs (cu vârsta între 16 și 24 de ani care nu lucrează sau nu sunt înscrise la o formă de învățământ ori formare profesională)
 • Absolvenți cel puțin ai nivelului de învățământ obligatoriu
 • Doresc să dezvolte o afacere într-un oraș din regiunea de nord-est a țării (județele menționate anterior)

Întreprinderile înființate trebuie să aibă sediul social sau, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban.

Beneficii pentru grupul-țintă

Cei 350 de participanți la proiect pot beneficia de următoarele oportunități:

 • Curs de formare în competențe antreprenoriale

Vor fi organizate 14 grupe în toate cele 6 județe. Un curs de formare va avea o durată de: Varianta 1: 9 zile (6 ore/zi), Varianta 2: 13 zile (3 ore/zi + două zile în week-end)

 • Consultanță pentru realizarea și îmbunătățirea planurilor de afaceri ale tuturor participanților
 • Selecția celor mai bune 45 de planuri de afaceri și înființarea firmelor aferente
 • Consiliere, mentorat și consultanță pentru dezvoltarea competențelor de antreprenor
 • Stagii de practică în firme cu profil similar pentru cei 45 de noi antreprenori selectați în competiția planurilor de afaceri
 • Acordarea unei subvenții/ajutor de minimis de 138.709 lei pentru fiecare dintre cele 45 de firme înființate
 • Sprijin în înființarea și monitorizarea celor 45 de firme în primele 18 luni de activitate

Etapele proiectului

 
 • Înscrierea în proiect (ianuarie – septembrie 2018)
 • Participarea la una dintre cele 14 sesiuni de formare antreprenorială (martie – octombrie 2018)
 • Consultanță în elaborarea planurilor de afaceri (martie – octombrie 2018)
 • Înscriere în competiția planurilor de afaceri (aprilie – octombrie 2018)
 • Selectarea celor mai bune 45 de planuri de afaceri (octombrie – noiembrie 2018)
 • Stagii de practică în întreprinderi cu profil similar pentru câștigătorii competiției planurilor de afaceri (noiembrie – decembrie 2018)
 • Consiliere, consultanță și mentorat în vederea înființării afacerii (ianuarie – iulie 2019)
 • Înființarea firmelor și demararea activității lor (până la 15 iulie 2019)
 • Semnarea contractelor pentru acordarea subvenției (până în iulie 2019)
 • Plata subvenției în două tranșe (75% + 25%)
 • Monitorizarea funcționării firmelor (februarie 2019 – iulie 2020)
 • Îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri

Monitorizarea sustenabilității firmelor (iulie 2020 - ianuarie 2021)

Atingerea rezultatelor asumate prin proiect (număr de locuri de muncă, întreprindere activă)

Precizări privind acordarea subvenției:

Se va acorda în două tranșe: 75% și 25% din totalul de 138 709 lei.

Pentru primirea celei de-a II-a tranșe (de 25%) se vor îndeplini următoarele condiții:

 • Generarea unor venituri de 30% din valoarea primei tranșe
 • Angajarea, în maximum 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, a cel puțin două persoane cu domiciliul/reședința în județele din Regiunea Nord-Est

Neîndeplinirea obiectivelor menționate mai sus (respectiv, generarea de venituri și angajarea) atrage după sine suspendarea plății celei de a doua tranșe!

 • Monitorizarea sustenabilității firmelor (iulie 2020 - ianuarie 2021)

Atingerea rezultatelor asumate prin proiect (număr de locuri de muncă, întreprindere activă)

Neîndeplinirea obligațiilor menționate mai sus (respectiv, menținerea în activitate a întreprinderii înființate și păstrarea celor două locuri de muncă pentru minimum șase luni de la încheierea proiectului) atrage după sine declanșarea procedurii de recuperare a întregii subvenții acordate și a dobânzii aferente!

Tu vii cu ideea de afaceri. Noi aducem banii și sprijinul de care ai nevoie.

Dă viaţă visului tău! Fii antreprenor!

Contacteaza-ne acum!

Quanta RomaniaQuanta Romania

Quanta este una dintre cele mai mari companii de munca temporara, recrutare si selectie

www.quanta.ro

InfoProb

Infoprob S.R.L. Bacau - Servicii de consultanta profesionala in resurse umane

www.infoproiecte.ro