Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

“START la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”, ID: POCU/82/3/7/105269

Politica de confidențialitate

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresa de e-mail).

Quanta Resurse Umane S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului care face obiectul acestui site, va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări. Nici un fel de informaţii cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Quanta Resurse Umane S.R.L. va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Utilizatorii serviciilor site-ului se obligă să furnizeze informaţii de identificare reale şi valide atunci când acestea sunt solicitate sau când accesarea unor servicii este condiţionată de oferirea unor date de contact.

În baza Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor.