Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

“START la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”, ID: POCU/82/3/7/105269

Termeni și conditii

Acceptarea condiţiilor

Acesta este site-ul oficial al proiectului ”Start la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”, implementat de Quanta Resurse Umane SRL în parteneriat cu INFOPROB S.R.L.
Site-ul a fost realizat în vederea asigurării unei mai mari transparenţe şi a unei mai bune înţelegere a activităţilor de implementare a  proiectului. Utilizarea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, astfel încât să le poată consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă utilizatorilor informaţii referitoare la proiectul implementat de Quanta Resurse Umane SRL și INFOPROB S.R.L.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul site-ului, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre Utilizator și Quanta Resurse Umane SRL.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de site:

  • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise prin proiect
  • servicii de comunicare interactivă, care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, folosind mecanisme de tip feed-back, cu scopul de a îmbunătăţi serviciile şi activităţile din cadrul proiectului

Neangajarea răspunderii

Quanta Resurse Umane S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului, întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile proiectului. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, administratorul va încerca în cel mai scurt timp corectarea acestora.

Informaţia oferită:

  • este exclusiv de natură generală
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare
  • poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Quanta Resurse Umane S.R.L. nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Administratorului de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Administratorului impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturile asupra conţinutului site-ului

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile de Quanta Resurse Umane S.R.L. în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Quanta Resurse Umane S.R.L. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica acele condiţii generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Quanta Resurse Umane S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile terţilor, la care se face trimitere pe site-ul său.

Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresa de e-mail).

Quanta Resurse Umane S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului care face obiectul acestui site, va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări. Niciun fel de informaţii cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Quanta Resurse Umane S.R.L. va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizează Utilizatorul. Utilizatorii serviciilor site-ului se obligă să furnizeze informaţii de identificare reale şi valide atunci când acestea sunt solicitate sau când accesarea unor servicii este condiţionată de oferirea unor date de contact.

În baza Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor.